Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đồng Tiến

Quỳnh Phụ - Thái Bình